Kiitokset Pekka M. Sinisalolle ja Migrille

KN-Keskuksen tiloihin Evitskogissa v. 2015 perustettu turva­pai­kan­ha­ki­joiden vastaa­not­to­keskus (vok) on tuoreiden mediatietojen mukaan tyhjennetty asukkaistaan. Pikavauhdilla ja salaisen valmistelun tuloksena perustettu vok joutui Maahan­muut­to­vi­raston (Migri) lakkau­tus­lis­talle kohtuuttomien kustan­nuk­siensa takia.

Me Kirkkonummen Perus­suo­ma­laiset arvostelimme vokin perus­ta­mis­vai­heessa ala-arvoista tiedottamista kunnan ja kuntalaisten suuntaan sekä ajoimme kunta­lai­sa­loitteen muodossa kunta­lai­sää­nes­tystä vokin olemassaoloon liittyen. Aloitteessa vaadimme Migriä selvittämään virkamiesten ja päättäjien kanssa vastaa­not­to­kes­kuksen hyödyt, haitat ja vaikutukset kuntalaisten turval­li­suuteen.

Vaikka aloitteemme ei menestynyt, olemme tuoneet esille poliittisessa toiminnassamme turva­paik­kak­riisiin liittyviä talous- ja turval­li­suus­vai­ku­tuksia. Katsomme, että näihin teemoihin liittyen Perus­suo­ma­laiset ovat olleet johdonmukaisin ja vastuullisin poliittinen toimija Kirkkonummella sekä puolueena laajemmin tarkasteltuna.

Evitskog vokin sulkeutumisen myötä osoitamme erityiset kiitoksemme sen johtajana toimineelle Pekka M. Sinisalolle. Hänen laajan johta­ja­ko­ke­muk­sensa turvin valtava yksikkö pysyi kurissa, siinä missä monenlaisille ikäville uutisot­si­koin­nille olisi ollut kaikki edellytykset. Asiatonta arvostelua ja jopa tappouhkauksia osakseen saanut Sinisalo suoriutui mielestämme työssään esimerkillisen hyvin.

Haluamme myös kiittää Migriä siitä, että se päätti sulkea Evitskog vokin ja sijoittaa sen asukit uudelleen. Nähdäksemme minkä tahansa lain edellytykset täyttävän vastaa­not­to­yk­sikön tulee kelvata Suomessa turva­paik­kap­ro­ses­sissa olevalle henkilölle. Edelliseen viitaten mielestämme Evitskog vokin asukkaiden mielenosoitus syyskuun alussa oli perus­te­luiltaan kyseenalainen.

Kielteisiin turva­paik­ka­pää­töksiin suhtaudumme suomalaisten enemmistön tapaan: Laittomasti maassa oleskelevat tulee poistaa maasta eikä viranomaisilta piileskelyyn tule kannustaa. Tilannetta voisi helpottaa esimerkiksi perustamalla ns. säilöö­not­to­kes­kuksia. Niiden asukkaiden liikkumista voitaisiin rajoittaa ja heidän palauttaminen lähtömaihinsa olisi koordinoitua, kustan­nus­te­ho­kasta sekä turvallista.

Jos vastaan- tai säilöö­not­to­kes­kuksen perustamista suunnitellaan tulevai­suu­dessa Kirkkonummen alueelle, edellytämme perusteellista ennakoivaa selvitystyötä viranomaisten, kunnan toimialojen ja päätök­sen­te­ki­jöiden kesken. Hätiköimällä ja salamyh­käi­syy­dellä kun harvemmin syntyy mitään kestävää.

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa