Kuntavaaliohjelma 2017 (tiivistelmä)

Kirkkonummen Perussuomalaiset ry

Poliittiset tavoitteemme valtuustokaudella 2017-2021 (tiivistelmä kuntavaaliohjelmasta 2017)

Me Perussuomalaiset olemme Kirkkonummen ja kirkkonummelaisten asialla. Haluamme kehittää kuntaa itsenäisenä ja elinvoimaisena osana Uuttamaata ja pääkaupunkiseutua. Kirkkonummen houkuttelevuus tulee jatkossakin rakentumaan monipuolisten asuinmahdollisuuksien ja kulkuyhteyksien varaan.

Tavoitteemme on edistää jokaisen kuntalaisten elämänlaatua kehittämällä tekemisen ja osallistumisen mahdollisuuksia. Kaikki ovat tärkeitä eikä ketään jätetä!

Vaaliohjelmamme teemat ovat:

– Hyvinvoinnin edistämistä ja oppimisen iloa –

Harrastuksista elinvoimaa

Syrjäytymistä voidaan ehkäistä kannustamalla osallistumaan yhdistystoimintaan. Kunnan tulee panostaa yhdistysavustuksiin ja laadukkaisiin nuorisopalveluihin. Terveyteen ja hyvinvointiin vaikutetaan rakentamalla monipuolisia kunnallisia liikuntapaikkoja.

Senioreita ei jätetä

Kirkkonummella tulee kiinnittää huomiota seniori-ikäisten kuntalaisten monimuotoisten asuinmahdollisuuksien ja palveluiden kehittämiseen sekä yhdistämiseen. Kunnan tulee arvostaa omaishoitajien tekemää työtä ja luoda edellytyksiä eläkeläisten toiminnalle.

Oikeus oppia ja opiskella

Kunnan vastuu on varmistaa oikeus parhaimpaan ja turvallisimpaan mahdolliseen oppimisympäristöön. Edellytämme koulukiusaamisen ehkäisemistä ja opettajien oikeuksien laajentamista. Koulurakennukset tulee jatkossa toteuttaa kaksikielisinä oppimiskeskuksina.

Sivistystyö ja kirjastot säilytettävä

Kirkkonummen musiikki- ja kansalaisopistot tulee säilyttää osana vapaata sivistystyötä. Kirjastopalvelut ovat tärkeässä roolissa syrjäytymisen ja eriarvoistumisen ehkäisemisessä. Kirjastotoimeen kohdistuvat mahdolliset lisäpanostukset ovat enemmän kuin tervetulleita!

– Asumisen monimuotoisuutta ja liikenneyhteyksien kehittämistä –

Kolmeen keskukseen keskittäminen

Kirkkonummi on maaseutumainen asuinympäristö pk-seudun kupeessa. Kunnan tulisi silti keskittyä kaavoituksessaan kolmeen selvään asuinkeskukseen: Kirkonkylä, Masala ja Veikkola. Kullakin keskuksella on erikoispiirteensä joita tulee kehittää suunnitelmallisesti.

Monipuolista ja terveellistä rakentamista

Elinvoimainen Kirkkonummi tarjoaa monimuotoisia asuinmahdollisuuksia turvallisessa ja viihtyisässä ympäristössä. Kunnan tilojen (koulut, virastot ym) osalta tarvitaan uusia toimia rakennusteknisten ongelmien välttämiseksi ja jo olemassaolevien ratkaisemiseksi.

Järkeä joukkoliikenteeseen

HSL-jäsenyyden tähänastiset hyödyt ja haitat tulee selvittää ennen uutta sopimuskautta sekä muut mahdollisuudet joukkoliikenteen järjestämiseksi. On kunnan edun mukaista olla aktiivisempi isojen liikennehankkeiden (mm. ”tunnin juna”, Tallinnan tunneli) selvitystöissä.

Ei tietulleille ja ruuhkamaksuille

Kunnan tulee turvata yksityisautoilun mahdollisuudet. Sen ei tule osallistua autolla työssäkäyvien ja yritystoimintaa harjoittavien liikkumista rajoittaviin hankkeisiin. Kunnallisen pysäköinninvalvonnan käyttöönotolle ei ole taloudellisia järkiperusteluita.

– Työnteon edellytyksiä ja vaikuttamisen mahdollisuuksia –

Kunnan kehityskeskuksen perustaminen

Kirkkonummi tarvitsee uusia tulolähteitä ja yrityselämän edellytyksiä. Esitämme että kuntaan perustetaan toimialat ja päätöksenteko-organisaation yhdistävä kehityskeskus. Se toteuttaisi mm. yritysneuvontaa, uusien tulolähteiden etsintää ja kunnan pr-toimintaa.

Euron yritystontit tarjolle

Kunnan tulee piristää elinkeinoelämää monin keinoin, kuten tarjoamalla pien- ja startup-yrityksille mahdollisuuksia edullisiin tontteihin. ”Kirkkonummella pääset eurolla alkuun”-tyyppinen ajattelu olisi ennakkoluuloton ja rohkaiseva kädenojennus paikallisille yrittäjille!

Lähidemokratian vahvistaminen

Kirkkonummea on vaivannut poukkoileva ja vitkutteleva päätöksenteko. Edellytämme jatkossa linjakkaampaa ja kauaskatseisempaa päätöksentekoa luottamuselimiltä sekä kuntalaisten aitoa kuulemista heitä koskevissa asioissa.

Maahanmuuton hyödyt ja haitat

On olemassa hyödyllistä ja haitallista maahanmuuttoa. Massiivinen ja kontroloimaton EU-alueelle kohdistunut kansainvaellus on kiistaton rasite sekä turvallisuusuhka myös Kirkkonummelle. Perussuomalaiset on kunnan kriittisin ääni maahanmuuttoon liittyen!

peruss_logo_medium