Perussuomalaisten budjettipuheenvuoro 13.12.2021

PS:n tavoitteet saavutettiin talousarvioneuvotteluissa hyvin

Perussuomalaiset lähtivät Kirkkonummen kunnan vuoden 2022
talousarvioneuvotteluihin hyvin realistisilla odotuksilla ja tavoitteilla ottaen
huomioon kunnan tiukan taloustilanteen. Tavoitteena oli tukea nuoria ja parantaa
kunnan imagoa yrittäjien keskuudessa. Nämä tavoitteet saavutettiin
talousarvioneuvotteluissa hyvin.
Neuvotteluissa päätettiin lisätä perusturvaan henkilöstöä ja tällä lisäyksellä
vähennetään perhesosiaalityön ostopalveluiden hankkimista ja tuetaan
jälkihuoltonuorten itsenäiseen elämiseen siirtymistä. Lisäksi henkilöstömäärää
lisäämällä pystytään vähentämään kotihoidon työntekijöiden kuormitusta ja
saadaan myös parannusta terveyskeskuksen takaisinsoittopalveluun, joka tällä
hetkellä ei ole toiminut. Kuntalaisilla tulleiden viestien perusteella maanantaina
jätettyyn soittopyyntöön on odoteltu takaisin soittoa vielä perjantainakin.
Pahimmillaan tämä saattaa johtaa nousseisiin erikoissairaanhoidon kustannuksiin,
jos tauti hoitamattomana pahenee.
Talousarviokirjassa on myös monia erinomaisia kirjauksia lasten- ja nuorten
mielenterveystyöhön, lastensuojeluun ja perheiden tukemiseen mm. Lasten,
nuorten ja perheiden kanssa sujuva, monialainen ja oikea-aikainen työskentely
sijoitusten ja huostaanottojen vähentämiseksi, Nepsy-prosessin (Neuropsykiatriset
vaikeudet esim. ADHD) tehostaminen nepsy-valmentajien avulla sekä systeemisen
lastensuojelun toimintamallin toteuttaminen.
Investointipuolella esitimme Nissnikun koulun rakentamisen aikaistamista vuodella,
mikä tulee helpottamaan alueen oppilaiden tilannetta heidän päästessään uusiin,
puhtaisiin koulutiloihin. Tämä aikaistus tullaan tekemään ilman, että muut kunnan
kouluhankkeet viivästyisivät. Puhtaat ja hyvät koulut tulevat olemaan yksi
Kirkkonummen suurimmista vetovoimatekijöistä luonnonläheisen ja turvallisen
ympäristön lisäksi.
Aiemman yrittäjäbarometrin mukaan Kirkkonummen tulos on ollut koko Kuuma-
kuntien huonoin, jonka takia yhteistyötä paikallisten yrittäjien kanssa tulee
tehostaa ja olemme kiitollisia siitä, että neuvotteluissa saimme lisättyä kirjauksen,
että päätöksenteossa käytetään yhä enemmän yritysvaikutusten arviointia.
Vaikka neuvottelujen lopputulos ei kaikilta osin ollutkaan yhteinen, niin
keskusteluja käytiin hyvässä hengessä ja useista puolueista tuli hyviä
muutosehdotuksia, joita oli helppo kannattaa. Puolueiden välinen yhteistyö on
parhaimmillaan juuri sitä, että erilaisia näkemyksiä voi avoimesti esittää ja
demokraattisesti enemmistöpäätöksenä äänestetään mikä esitys voittaa.

Kirkkonummen valtuustoryhmä
Perussuomalaisten Kirkkonummen valtuustoryhmä
kirkkonummenperussuomalaiset@nullgmail.com
kirkkonummi.perussuomalaiset.fi

Kirjoitettu 14.12.2021

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa