Valtuustoraportti 19.6.2017

Kirkkonummen uuden valtuustokauden kunnanvaltuuston kokous pidettiin maanantaina 19.6.2017. Perussuomalaisista kokoukseen osallistuivat kaikki neljä valtuutettuamme eli Pekka M. Sinisalo, Riikka Purra, Piia Aallonharja ja Anneli Granström.

Käsiteltäviä asioita olivat mm. keskeisen taajamavyöhykkeen liikennejärjestelmäsuunnitelma, Perusturvan valmiussuunnitelma, vastauksia erilaisiin valtuustoaloitteisiin (mm. Terveyskeskusmaksusta luopuminen ja kevyen liikenteen, pyöräilyn ja luontopoluston edistäminen ja kehittäminen) ja lisäksi luottamuspaikkojen jäsenten ja varajäsenten valinta kaudelle 2017-2019.

Lisäksi valtuutettumme Anneli Granström jätti valtuustoaloitteen seniorien digisyrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Kirkkonummen keskeisen taajamavyöhykkeen liikennejärjestelmäsuunnitelma meni läpi sillä muutoksella, että Kokoomuksen Matti Kaurilan ehdotuksesta poistettiin suunnitelmasta lause ”Ensisijaisena pyöräilyverkon kehittämistoimenpiteenä tulisi nostaa nykyisten pääreittien tasoa.” Matti Kaurila perusteli poistoa sillä, että ensisijaisena kehittämistoimenpiteenä pitäisi ennemminkin olla pyöräilyteiden rakentaminen kuin nykyisten tason parantaminen.

Samasta aiheesta jatkoi myös valtuustoaloite Kirkkonummen kevyen liikenteen ja pyöräilyn edistämisohjelmasta, jossa hyväksyttiin yksimielisesti Saara Huhmarniemen ponsiesitys, että Kirkkonummelle laaditaan kevyenliikenteen väylien kunnossapitosuunnitelma.

Perusturvan valmiussuunnitelmasta tehtiin evästyksiä ja valtuustoryhmämme puheenjohtaja Pekka M. Sinisalo muistutti, että koska yhteiskunta on muuttunut vaarallisemmaksi, niin valmiussuunnitelmaa tulee myös myös testata ja kunnanjohtaja kertoi, että testausta tulee tapahtumaan erilaisten pelastusharjoitusten muodossa.

Valtuustoaloite Terveyskeskusmaksusta luopumisesta aiheutti keskustelua vähävaraisten terveyskeskusmaksuista ja suurin osa keskustelijoista ei näyttänyt tietävän asiaa, jonka Pekka M. Sinisalo nosti esille, että vähävaraisille korvataan terveydenhoitokulut toimeentulotuesta ja suurempi kustannus kunnalle tulee niistä terveyskeskuskäynneistä, jotka varataan, mutta jätetään käyttämättä. Valtuustoaloite äänestettiin nurin.

Kaikki luottamuspaikkaehdotukset menivät kokouksessa läpi ja Kirkkonummen Perussuomalaiset saivat seuraavat paikat vuosille 2017-2019:

Kunnanhallitus: jäsen Pekka M. Sinisalo, varajäsen Vesa-Pekka Sainio
Perusturvajaosto: (pj) Riikka Purra, varajäsen Riitta Lassila
Perusturvalautakunta: (vpj) Riikka Purra, varajäsen Piia Aallonharja
Suomenkielinen varhaiskasvatus-ja opetusjaosto: (vpj) Pekka M. Sinisalo, varajäsen Riikka Purra
Vesiliikelaitoksen johtokunta: (vpj) Sanna Hartikainen, varajäsen Santtu Vainionpää
Kuntakehitysjaosto: jäsen Vesa-Pekka Sainio, varajäsen Anneli Granström
Tarkastuslautakunta: jäsen Matti Tanskanen, varajäsen Timo Kallioinen
Palvelutuotannon jaosto: jäsen Piia Aallonharja, varajäsen Sanna Hartikainen
Kuntatekniikan lautakunta: jäsen Santtu Vainionpää, varajäsen Anneli Granström
Rakennus- ja ympäristölautakunta: jäsen Tapio Hartikainen, varajäsen Ville Salminen
Henkilöstöjaosto: jäsen Ville Salminen, varajäsen Vesa-Pekka Sainio
Keskusvaalilautakunta: jäsen Jarkko Kaari
Kiinteistötoimitusten uskotut miehet: jäsen Timo Kallioinen
Käräjäoikeuden lautamiehet: jäsen Timo Kallioinen

Anneli Granström jätti vielä lopuksi valtuustoaloitteen seniorien digisyrjäytymisen ehkäisemisestä ja projektin kustannusten selvittämisestä. Jos eläkeläiset käyttäisivät enemmän digitaalisia palveluita, niin he pystyisivät paremmin hoitamaan mm. omia terveysasioitansa ja heidän terveyttään voitaisiin seurata suoraan netin kautta.

Kunnan olisikin hyvä tutkia mitä esteitä seniorien digitaalisten palvelujen käytöllä on ja miten näitä esteitä voitaisiin pienentää. Pienituloisia eläkeläisiä voitaisiin esimerkiksi avustaa päätelaitteiden hankkimisessa tai kunnalla voisi olla oma tablettilainaamo. Opastusta Internetin ja sähköisten palveluiden käyttöön olisi myös tärkeätä saada senioreille.

 

PIIA AALLONHARJA

valtuutettu, valtuustoryhmän sihteeri