KirPeän rakennuspoliittinen kannanotto

Kirkkonummen Perussuomalaisten rakennuspoliittinen kannanotto

Kirkkonummelaiseen kunnalliseen rakentamiseen liittyy useita huolia, kuten olematon kunnallinen vuokra-asuntotuotanto ja kiistely uuden terveyskeskuksen osalta. Julkista huomiota saaneet kunnallisen rakentamisen karkeat virheet tulevat kalliiksi kuntalaisille ja herättävät epäluottamusta tulevia hankkeita ajatellen.

Uuden rakentaminen Kirkkonummella tulee kalliiksi

Yli 20 miljoonaa euroa maksaneen uuden kunnantalon tapaus on erityisen murheellinen. Viime keväänä valtuustosalissa lainehti ja kuten olemme lukeneet Helsingin Sanomia myöten, muitakin huolia talossa riittää. Paikallisessa mediassa esitetty asian puolustelu ja vähättely kunnan johtohenkilöiden taholta ei vakuuta, vaan enemmänkin huolestuttaa todellisten tietojen yhä puuttuessa.

Veikkolan Vuorenmäen koulun tapaus on ikävää jatkoa kunnantalon ongelmille. 400.000 euron kattoremontin tulisi viimeistään herätellä rakentamisen takana olleita virkamiehiä ja luottamushenkilöitä. Virheet tehneet tahot tulisi löytää ja vaatia vastuuseen, eikä valita helpointa tietä eli veronmaksajien pohjatonta kukkaroa.

Tyyppirakennuksiin kiinnitettävä huomioita

Sepänkankaan uusi tyyppipäiväkoti on saavuttanut rakennuspiirrustusten (L2) hyväksymisasteen. Rakennukseen on suunniteltu noin 30 kulmaa ja peruslaatta lienee neljässä tasossa. Pystyvätkö kunnan viranhaltijat, joiden tulisi olla rakentamisen ammattilaisia, pitämään huolta rakentamisen tasosta?

Voisi kuvitella että vähemmilläkin kulmilla ja tasaisella peruslaatalla pärjättäisiin. Jokainen kulma ja tason muutos nimittäin lisäävät kustannuksia ja voivat olla tulevaisuudessa ongelmakohtia. Vaikka yksinkertaisempi päiväkoti saattaa joidenkin mielestä olla tylsä, niin on se kuitenkin kustannustehokas ja helpompi ylläpitää.

Tyyppirakennus ei ole yhden ainoan mallin rakennus. Se ei aina ole kustannuksiltaan optimoitu, tiloiltaan vaatimukset täyttävä ja monistettavissa oleva rakennus. Tyyppipäiväkoti (tai koulu) tarkoittaa vain tilantarvetta per lapsi/oppilas/ryhmä ja sellainen suunnitellaan joka kerta uudelleen alusta loppuun. Mitään uudellenkäytettävyyttä ei edes haeta. Onko tällaiseen rakennustoimintaan oikeasti varaa?

Uusi terveyskeskus Jokiniittyyn

Me Kirkkonummen Perussuomalaiset olemme kannattaneet alusta lähtien uuden terveyskeskuksen rakentamista Jokiniittyyn. Uudelle tontille rakennettava uusi rakennus on tavoiteltavin esillä olleista kolmesta vaihtoehdoista. Näin välttäisimme väistötilojen käytön nykyiselle paikalle rakennettaessa tai nykyistä remontoidessa.

Entä Jokiniityn sijainnin arvostelu? Terveyskeskuksen sijainnin muutos koskisi lähinnä kunnan ydinkeskustassa asuvia, joille se voi tuntua epämukavalta. Valtaosa kuntalaisista asioisi siellä edelleenkin enemmän tai vähemmän pidemmän matkan päästä. Vapautuvan nykyisen terveyskeskuksen tontti olisi puolestaan käytettävissä erilaisiin muihin hankkeisiin.

Uutta terveyskeskusta pitäisi päästä rakentamaan mahdollisimman pian, eikä sen rakentamisvaiheessa saisi enään kömmähdellä. Toivomme että kunnanvaltuusto asettuu määrätietoisesti ja johdonmukaisesti Jokiniityn taakse, kuten kunnanhallituskin on tehnyt.

Kieliryhmien välillä kustannuseroja?

Me Kirkkonummen Perussuomalaiset olemme aina kiinnittäneet huomiotamme mahdollisten kieliryhmien välisiin kustannuseroihin Kirkkonummella, mm. opetuspuolella. Kannatamme ajatusta että kuntaan voitaisiin tulevaisuudessa rakentaa ns. kaksikielisiä oppimiskeskuksia, erityisesti talousnäkökulman huomioiden.

Rakentaminen ja korjaaminen on nykypäivänä kallista ja kustannukset vain kasvavat. Entä voisiko kustannuksissa olla eroja eri kieliryhmien välillä? Näkemyksemme mukaan joku voisi näinkin tulkita. Viitteenä tästä ovat esimerkit palvelutuotannon lautakunnan viimeisimmän kokouksen pöytäkirjasta (25.2.2014):

1. Nisnikun yläkoulun opetuskeittiön peruskorjaus, neliöitä n. 200. Ei aikaisemmin tehtyjä korjauksia, hintalappu 290.000 euroa.

2. Winellska skolan teknisen työtilan peruskorjaus, neliöitä n. 400. Hintalappu 1.028.690 euroa, ei sisällä koneita.

Vaikka esimerkkikohteet eivät ole suoraan verrannollisia pinta-alan tai rakenteiden osalta, ovatko ne hinnoiltaan siltikään oikeassa suhteessa toisiinsa? Ruotsinkielisen puolen käytössä olevan rakennuksen peruskorjauksen hintaero on huomattava suomenkieliseen nähtynä. Selittyykö tämä pelkillä poikkeuksellisilla rakenne- ja materiaalieroilla?

Kritiikkiä ja ratkaisuja!

Kirkkonummen Perussuomalaisten motto kuuluu väliotsikon mukaisesti. Kritiikkiä tulee esittää jos sille on tarvetta, ja nyt todellakin on. Ratkaisumalleja tarjoamme vastuullisen päätöksenteon periaatteiden mukaisesti, ja ne ovat:

1. Kunnan tulee ottaa ehdottomampi asenne rakentajia kohtaan. Pohjalle kunnon sopimukset, joissa on vähän tai ei ollenkaan viittauksia yleisiin rakennussääntöihin. Kunnan tulisi laatia oma sopimuspohja käytettäväksi rakennusprojekteissan, mallia saisi esim. isojen teollisuusyritysten hankintasopimuksista. Näin voidaan estää rakennusalan reikiä täynnä olevien säännösten käyttö vastuunpakoiluun.

2. Viranhaltijoiden tulee toimia aktiviisesti hankkeiden suunnitteluvaiheesta alkaen. Jo silloin tulee huomioida kunnossapitoasiat vuosien päähän ja potentiaaliset huonot ratkaisut on poistettava jo alkuvaiheessa. Erilaiset mahdolliset poikkeamat rakentamiskustannusten osalta samantyyppisissä hankkeissa tulee havaita ja tuoda ilmi.

3. Hyväksi havaittuja, jo rakennettuja tyyppirakennuksia tulisi voida monistaa. Yritysmaailmassa tämä on jo arkipäivää, samoja malleja ja konsepteja toistetaan minimimuutoksin. Tämä olisi kustannustehokasta ja järkevää myös kunnallisessa rakentamisessa. Yhteistyön tekeminen naapurikuntien kanssa ja hyväksi todettujen ratkaisujen kierrättäminen tulisi nähdä vaihtoehtona.

4. Ilmitulleista ongelmista on opittava jotain. Samoja virheitä ei saa sallia. Jos jokaisessa elementtirakenteisessa rakennuksessa on vettä ontelolaattojen sisällä, niin asiaan pitää puuttua aikaisessa vaiheessa. Ei vesi onkaloista itsestään kuivu ja jos se ei pääse valumaan pois, seuraus on vesivahinko ja/tai kosteusongelmat. Suurten vesimäärien varastoiminen rakenteissa saattaa olla yleisesti maan tapa, mutta ei tehdä siitä Kirkkonummen tapaa!

Kirkkonummen Perussuomalaiset ry hallitus

20.03.14 Kirkkonummella

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa