Elää ja kuolla?

Mielipidekirjoitus, julkaistu Kirkkonummen Sanomissa (N:o 70, 7.9.2014, pdf-tiedosto löytyy täältä).

Elää ja kuolla?

Suomen talous taantuu ja rahat ovat tiukassa. Kirkkonummenkin talous on tiukoilla ja säästöjä yritetään löytää joka puolelta. Kunnan taloudessa onkin parannettavaa, mutta säästöinnossa monesti unohtuu vaikutusten harkinta. Pääsääntöisesti vaikutusten arviointi jää yksin kuntapäättäjien harteille.

Kirkkonummen perusturvalautakunta teki kokouksessaan 27.11.2013 päätöksiä talouden sopeuttamistoimenpiteistä. Lautakunnan päätöksentekoa ohjasi kunnanhallituksen päätökset ja ohjeistus. Lautakunta päättikin kokouksessaan alentaa toimeentulotukilaskelmassa huomioon otettavien asumiskustannusten enimmäismääriä. Samalla lautakunta päätti, että yksin asuvalle ei enää hyväksytä kaksion vuokraa kohtuullisina asumiskustannuksina.

Toimeentulotukilaissa on säädetty, että asumismenot ja muut asumisesta aiheutuvat kustannukset tulee ottaa huomioon todellisen suuruisina, jollei niitä ole pidettävä kohtuuttomina. Kohtuullisuusharkinnan vuoksi asukas tai hakija ei saa joutua tilanteeseen, jossa hän jää ilman asuntoa tai joutuu muuttamaan sellaiseen asuntoon joka ei täytä yleisesti hyväksyttävää tai henkilön tai perheen erityistarpeita vastaavaa asumistasoa.

Perusturvalautakunnan päätöstä voidaan aiheellisesti pitää lain hengen vastaisena, koska päätöksen valmistelussa ei ole selvitetty Kirkkonummen vuokratasoa edes kunnan omassa vuokrataloyhtiössä.

Lisäksi Kirkkonummella ei yksinkertaisesti ole tarpeeksi pieniä vuokra-asuntoja, joihin asukas voisi siirtyä lautakunnan päätöksen vuoksi. Moni joutuu ottamaan vastaan sen mitä tarjotaan voimatta itse vaikuttaa asumiseensa. Pahimmillaan tilanne johtaa asunnottomuuteen tai siihen, että ruokaan, vaatteisiin ja muuhun itsestä huolehtimiseen henkilökohtaiseen tarkoitettu raha meneekin asumiskuluihin ja tuensaaja joutuu tinkimään mm. terveellisestä ruoasta. Yritysten irtisanomiset ovat jälleen syksyllä kiihtyneet ja taantuma jatkuu, sitä myöten asunnottomien joukko kasvaa edelleen. Tämä päätös pahentaa tilannetta viikko viikolta.

Vuokrat nousevat ja toimeentulotuki laskee. Moni toimeentulotukea saava ei edes voi vuokrata yksiötä yksityisiltä markkinoilta, sillä luottotiedot ovat tässä kurimuksessa menneet. Toimeentulotuen varassa elävällä kuntalaisella ei näin ollen ole mitään realistista mahdollisuutta järjestää asumistaan uusien määräysten mukaiseksi. Asiakkaat ajetaan entistä pahempaan ahdinkoon.

Kuntalainen, työtönkin, on ihminen, jolla pitää olla mahdollisuus tehdä omia valintoja ja jolle jo perustuslaissa turvataan arvokas elämä ihmisoikeuksineen. Tällä linjalla ajamme osan kuntalaisistamme näköalattomuuden ja toivottomuuden tilaan. Edes etävanhemmuus ei onnistu enää, jos yksinasuva ei voi asua kaksiossa ja siten toteuttaa lastensa tapaamisoikeutta.

Ihmisillä on hätä, jota me olemme pahentaneet. Toimeentulotukilaskelmat eivät perustu Kirkkonummella todellisiin asumiskustannuksiin. Pyydämme anteeksi kaikilta toimeentulotukea saavilta kuntalaisiltamme, ettemme tienneet ja selvittäneet asioiden todellista tilaa. Valistuneiden kuntalaisten yhteydenottojen perusteella tilanteen koko karmeus paljastui meille ja valtuustoryhmällemme.

Te ette ole kunnan elättejä, erään valtuutetun lausumisista huolimatta. Kunnanhallitus ei käyttänyt otto- oikeutta perusturvalautakunnan päätökseen ja tämä seikka tekee meistä osasyyllisen asiaan. Tämän vuoksi me ja ryhmämme aiomme ottaa asian käsittelyyn tulevissa kunnan talousarvioneuvotteluissa ja ajamme tilanteen pikaista korjaamista.

Samassa yhteydessä pureudumme kunnan toimeentulotukiohjeistukseen, jotta sinne ei jäisi enää mitään sellaista mikä on ristiriidassa lainsäädännön ja siitä annetun Sosiaalija terveysministeriön ohjeistuksen kanssa.

Kirkkonummen toimeentulotukiasiakkaiden puolesta

PEKKA M. SINISALO, kunnanvaltuutettu, kunnanhallituksen II vpj, valtuustoryhmän pj (PS)

JAANA ANDERSIN, kunnanvaltuutettu, perusturvalautakunta (PS)

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa