Nyt mennään liian pitkälle HSL!

Nyt mennään liian pitkälle HSL!

HSL on muuttamassa lippujärjestelmää. Perusteena muutoksille pidetään ns. kaarimallin käyttöönottoa. Siinä kuljettava matka voi ylittää kaaren tapaan kuntarajan ja HSL:n jäsenkunnat maksavat subvention kulkuvälineen käyttäjien lukumäärän perusteella. HSL on valmistellut erilaisia vaihtoehtoja uusista maksuista ja myönnettävistä alennuksista tai kokonaan vapaista matkoista. Jäsenkunnat antaavat parhaillaan muutosehdotuksista lausuntonsa.

HSL:n strategia on kunnianhimoinen. Sen mukaan seutu on älykkään, kestävän ja turvallisen liikkumisen suunnannäyttäjä. On ymmärrettävää, että maksujärjestelmää pitää yksinkertaistaa, koska nykyään HSL:n hallitus päättää vuosittain noin 250 erilaisesta maksusta. Yksi keino tähän on asiakasryhmien vähentäminen. Tämä tarkoittaa, että esim. erilaiset eläkeläiset, vammaiset, opiskelijat tai lapsiperheet olisivat nykyistä yhtenäisempi kokonaisuus. Suunnitellut muutokset ovat osin kohtuuttoman byrokraattisia saavutettuun hyötyyn nähden. HSL:n tavoite on erilaisella kontrollilla ja byrokratialla vähentää ns. perusteetta alennusta saavia tai kokonaan ilman maksua matkustavia.

Erityisen byrokratian kohteena ovat Suomen sotien veteraanit, joilta vaaditaan alennuslipun saamiseksi moninkertaisia varmistuksia eri viranomaisilta. Myös eläkeläiset joutuisivat selvittämään oikeutensa alennukseen vuosittain. Lapsiperheiden ja vammaisten etuja huonnonnettaisiin oleellisesti. Tämä on kuitenkin järjetöntä politiikkaa, koska sillä huononnetaan nykyistä käytäntöä, varsinkin kun pyritään kulkuvälineiden tehokkaampaan käyttöön.

En kannata suunniteltuja muutoksia, koska ne ovat yhdenvertaisuuslain ja vammaislain vastaisia. Lisäksi pienituloisille muutokset aiheuttavat kohtuuttomia kustannuksia. Alennuslipuista ja lastenrattailla tai rollaattorilla kulkevien ilmaismatkoista luopuminen itseasiassa lisää kustannuksia, koska esim. taksikyytiin oikeutetut näkövammaiset siirtyvät käyttämään kustannustehokkaan julkisen liikenteen sijaan taksia. Samoin toimeentulo- ja liikkumiskustannuksien korvauspyynnöt ruuhkauttaisivat kunnan sosiaalipuolen virkailijat ja johtaisivat henkilökunnan lisäämispaineisiin. Jo muutoinkin heikko-osaisten sekä taloudellisesti ahtaalla olevien lapsiperheiden arkea ei tule keinotekoisella säästämisellä vaikeuttaa.

Eläkeläisten kohtelu on nöyryyttävää ja epäoikeudenmukaista. Muutokset vaikeuttavat siihen kuuluvien ihmisten oikeutta osallistua yhdenvertaiseen elämään ja pahimmillaan aiheuttavat lisää syrjäytymistä. Kyseessä on pohjimmiltaan syrjiminen.On lisäksi huomioitava, että kun otamme huomioon alennuslippuun oikeutetujen opiskelijoiden osuuden on muiden osuus enää 10% alennuksien kokonaiskustannuksista. Kyseessä on säästöjen kannalta marginaaliryhmä.

Käsitykseni mukaan maksujärjestelmän muutoksia pitää vielä selvittää. Järjestelmää pitää yksinkertaistaa asiakkaan näkökulmasta arvioiden. Tavanomainen matkustaja saa lippunsa helposti ja voi leimata matkansa automaatissa. Ne matkustajat, joita tavoiteltu asiakasryhmien vähentäminen koskee, joutuvat kokemaan oikeuksiensa saamiseksi epäselvää ja usein kohtuutonta byrokratiaa. Tässä HSL toimii perustehtävänsä vastaisesti, kun se ei tarjoa ja kehitä esteetöntä, kaikille sopivaa ja kohtuuhintaista joukkoliikennepalvelua.

Pekka M. Sinisalo (ps.)
HSL:n hallituksen jäsen
eduskuntavaaliehdokas, Uusimaa 85

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa