Pääkaupunkiseudun opiskelijoita sorretaan?

Julkaistu Pekka M. Sinisalon blogissa, Uusi Suomi.fi:ssä 21.8.2014:

Pääkaupunkiseudun opiskelijoita sorretaan?

Opiskelijoiden koulumatkatuesta annettavaa lakia ollaan muuttamassa. Asia koskee keskiasteen opintoja, eli lähinnä lukioissa ja ammattikouluissa opiskelevia.  Tavoitteena lakimuutoksessa sanotaan olevan koulumatkakustannusten ja joukkoliikenteen tukeminen. Arvokkaita tavoitteita, joihin on helppoa yhtyä. Suuren ongelman asiaan tuo se, että Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) jätetään lakimuutoksessa tuen ulkopuolelle.

Tällä hetkellä HSL -alueella asuva opiskelija voi ostaa kunnan tukeman opiskelijalipun, mikä rasittaa kuntien tiukoilla olevaa taloutta kohtuuttomasti ja luo jatkuvan matkalippujen hintojen nostopaineen.  Ehdotus,  jossa HSL jätettäisiin kylmästi tuen ulkopuolelle ei ole oikeudenmukainen eikä kohtele viranomaisia saati kuntia tasapuolisesti.  Valtiovallan on tuettava  joukkoliikennettä ja osallistuttava keskiasteen opiskelijoiden koulumatkakustannuksiin HSL -alueella.

Tilanne on kestämätön, koska HSL -kuntien tuen ansiosta opiskelijalipun hinta on saatu pidettyä alhaisena. Valtion tuki kohdentuu kuitenkin muualle kuin pääkaupunkiseudulle ja HSL:n jäsenkunnat joutuvat lähes yksin vastaamaan matkalippujen hinnan subventointikustannuksista. Tämän vuoksi pääkaupunkiseudun pienillä kehyskunnilla ei ole taloudellisia mahdollisuuksia liittyä HSL:ään ja siten tukea joukkoliikenteen lisääntymistä.  Jo nyt  HSL:n jäsenkunnilla on vaikeuksia vastata kustannuksien nousuun ja samaan aikaan valtiovalta on leikkaamassa suurten kaupunkien joukkoliikennetuesta, vaikeuttaen näin oleellisesti joukkoliikenteen edistämistä.

Erityisesti tämä heikentää pääkaupunkiseudun asemaa, koska muut suuret joukkoliikennetuen piirissä olevat kaupungit pysyvät keskiasteen koulumatkatuen piirissä. Kaikkia joukkoliikenneviranomaisia ja joukkoliikennettä käyttäviä opiskelijoita on kohdeltava yhdenvertaisesti. Tämän vuoksi valtiovallan on jaettava koulumatkatuki  tasapuolisesti kaikkien asiassa toimivaltaisten viranomaisten kesken.

Pekka M. Sinisalo 

Uudenmaan perussuomalaisten pj, HSL:n hallituksen jäsen

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa