PS Valtuustoryhmän budjettipuhe – budgettal 15.12.2018

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja virkamiehet!

Valtuusto päätti nostaa kuntaveroprosenttia kattaakseen kunnan isoja ja kalliita investointeja. Budjettineuvotteluissa tämä vaikutti tarkoittavan lisää rahaa, jota voidaan tuhlata kaikkeen kivaan. Me perussuomalaiset olisimme jättäneet tekemättä sellaisia hankintoja, jotka eivät ole kunnalle pakollisia, varsinkin, kun näiden kivojen, ei-pakollisten toivomusten takia jouduttiin leikkaamaan myös 3-vuotiaille maksettavaa Kirkkonummen kuntalisää.

3-vuotiaiden rahoilla saadaan nyt siis muun muassa:

 • Harrastuskoordinaattori ja pakettiauto, vaikka lasten matalan kynnyksen, ilmaisten tai halpojen harrastusmahdollisuuksien eteen tehdään jo nyt kouluissa ja harrasteseuroissa hyvää työtä.
 • Siirrettävän luistinradan suunnittelua ja kunnalle uusi brändi, vaikka näitä olisi hyvin voitu siirtää eteenpäin.
 • Pakolaishuoltoon sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaaja, koska tavoitteena tuntuu olevan kotouttaa henkilöt kunnan sosiaalipalveluiden käyttäjiksi, kuin itsestään vastuun ottaviksi kuntalaisiksi.

Jos tällä tavalla jatketaan tuhlailua, niin Kirkkonummen kunta ei tule ikinä laskemaan veroprosenttia vaan ennemminkin nostamaan entisestään.
Haastankin jokaisen valtuutetun, virkamiehen ja luottamustoimessa olevan tekemään nyt ryhtiliikkeen ja ottamaan tavoitteeksi veroprosentin laskun aluksi vuoden 2018 tasolle ja siitä suunta kohti Espoon ja Kauniaisten tasoa. Mikä olisikaan sen parempaa brändityötä kuin kunta, jossa kuntalaisten ostovoimaa tuetaan alhaisella veroprosentilla.

Hyviäkin päätöksiä neuvotteluissa tehtiin. Muun muassa:

 • Palkkaamalla kotihoitoon lisää henkilökuntaa ostopalveluiden sijaan.
 • Omaishoidontukea ei leikata vaan edelleen tuetaan omaishoitajien tekemää tärkeätä työtä.
 • Perussuomalaisten valtuustoaloitteen mukaisesti ikäihmisten hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta edistetään hyödyntämällä digitalisaatiota ja sähköisten palveluiden kehittämistä ja myös autetaan ikäihmisiä käyttämään näitä palveluita.

Nämä kaikki ovat päätöksiä, jotka tuovat kunnalle isoja säästöjä.

Kuntastrategian mukaan Kirkkonummi on Suomen halutuin asuinkunta ja yhteistyökumppani vuonna 2020. Siihen on enää vuosi aikaa, joten työtä on vielä paljon. On tehtävä älykkäitä, osaavia ja rohkeita päätöksiä ja uskallettava luopua myös kivoista asioista, joita kunnan ei ole pakko toteuttaa. Lisätään niitä kivoja asioita sitten, kun meillä on niihin oikeasti varaa.

Kiitos.


Ärade ordförande, bästa fullmäktigeledamöter och tjänstemän!

Fullmäktige beslutade höja kommunalskattesatsen för att täcka kommunens stora och dyra investeringar. I budgetförhandlingarna verkade det här betyda mer pengar som kan spenderas på allt möjligt trevligt.
Vi sannfinländare skulle ha lämnat ogjorda sådana anskaffningar som inte är obligatoriska för kommunen, framför allt då man på grund av dessa trevliga, icke-obligatoriska önskemål var tvungen att skära ner på kommuntillägget som betalas till 3-åringar i Kyrkslätt.

Med 3-åringarnas pengar får vi alltså nu bland annat:

 • En hobbykoordinator och en paketbil, fastän man redan nu i skolor och hobbyföreningar gör ett bra jobb för gratis eller billiga hobbymöjligheter med låg tröskel för barn.
 • Planering av en flyttbar skridskoåkningsbana och ett nytt varumärke för kommunen, fastän dessa mycket väl kunde ha flyttats framåt.
 • En socialarbetare och en socialhandledare till flyktingvården, eftersom målet verkar vara att integrera personerna till att använda kommunens socialservice istället för till kommuninvånare som tar eget ansvar.

Om vi fortsätter slösa på det här viset, kommer Kyrkslätts kommun aldrig att sänka skattesatsen, utan snarare höja den ännu mer. Jag utmanar varje fullmäktigeledamot, tjänsteman och förtroendevald att göra en uppryckning och som mål sätta upp att sänka skattesatsen till samma nivå som 2018 och därifrån ta riktning mot nivån i Esbo och Grankulla. Och vad skulle väl vara ett bättre varumärke än en kommun där kommuninvånarnas köpkraft understöds genom en låg skattesats.

Vid förhandlingarna fattade man också bra beslut: Bland annat:

 • Genom att anställa mer personal till hemvården istället för att köpa tjänster.
 • Man skär inte ner på stödet för närståendevård, utan man fortsätter fortfarande att stöda det viktiga arbetet som närståendevårdarna gör.
 • I enlighet med sannfinländarnas fullmäktigemotion främjar man de äldres välmående och jämställdhet genom att utnyttja digitalisering och utveckla etjänster
  och också hjälper äldre att använda dessa tjänster.

Alla dessa är beslut som ger kommunen stora besparingar.

Enligt kommunstrategin är Kyrkslätt Finlands populäraste bostadskommun och samarbetspartner 2020. Det är bara ett år dit, så det är fortfarande mycket jobb kvar. Man måste fatta kloka, kunniga och modiga beslut och våga avstå från trevliga saker som kommunen inte är tvungen att förverkliga. Vi lägger till de trevliga sakerna sedan när vi på riktigt har råd med dem.

Tack.

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa