PS Valtuustoryhmän ryhmäpuhe 28.05.2018

Arvoisat valtuutetut, virkamiehet ja muut kuulijat,

Kirkkonummen yksi tärkeimmistä valteista ja vetovoimatekijöistä on sen perhe- ja lapsiystävällisyys. Kyse ei ole vain palveluista, kuntalisästä tai kuntamme eri asuinalueiden viihtyvyydestä, vaan siitä, että täällä tavallinen työssä käyvien vanhempien perhe kykenee elämään täysipainoisempaa elämää korkeammalla elintasolla, koska asumiseen ei mene niin paljon rahaa kuin pääkaupunkiseudulla.

Tästä huolimatta Kirkkonummi on säällisen matkan päässä Helsingistä ja muista alueen kaupungeista, ja on vain juuri hyväksyttävän määrän verran ”landea”.

Oleellisin lapsiperheitä kiinnostava seikka, päiväkodit ja koulut, on kuitenkin Kirkkonummella pahassa alamäessä, kiitos sisäilmaongelmien. On kauhistuttavaa lukea ja tuntea sitä vanhempien tuskaa, jota useissa meidän kaikkien saamissa sähköpostiviesteissä kuvataan. Laittaisitko sinä oman lapsesi päiväkotiin tai kouluun, jossa on riski, että hän sairastuu, ehkä pysyvästi? Minä en.

Kaikkein tärkein tehtävämme on saattaa kunnan päiväkodit ja koulut terveiksi – sellaisiksi, että niissä voi huoletta leikkiä, oppia ja työskennellä. Merkittävät rakennusinvestoinnit ja väliaikaisratkaisut ovat välttämättömiä. Yhtä oleellista on huolehtia rakentamisesta ja rakennusten kunnossapidosta. Mikään ei ole hullumpaa kuin investoida valtavia summia rakennuksiin, jotka kuitenkin muutamien vuosien kuluttua osoittautuvat samanlaisiksi ihmiskoelaboratorioiksi kuin edeltäjänsäkin.

Jokaiseen uuteen päiväkoti- ja kouluinvestointiin, parakkeihinkin, tulee liittää merkittävä viestinnällinen tuki. Paitsi omia kuntalaisiamme kohtaan, meidän on syytä kertoa kaikille asuinpaikkaa harkitseville, että Helsingistä länteen on kaunis, sopivan kokoinen ja persoonallinen, hyvävointinen kunta, jossa on aivan mahtavat päiväkodit ja koulut!

Kirkkonummella ei ole tarvetta shopata kouluja maahanmuuttajien liiallisen lukumäärän tai alueen sosiaalisten ongelmien takia. Näin sen pitää ollakin, ja perussuomalaiset pitää tästä kynsin hampain kiinni. Mutta Kirkkonummella ei myöskään saa olla tarvetta shopata kouluja – ja sitä myötä eriyttää asuinalueita – sisäilmaongelmien takia. Perussuomalainen valtuustoryhmä pitää tätä asiaa ensiarvoisena, niin kuntalaisten kuin kunnan imagon ja siis tulevien kuntalaistenkin näkökulmasta.

Vanha keskustan terveysasema on elinkaarensa päässä. Tuli sotesta sirkusta enemmän tai ei, kirkkonummelaiset tarvitsevat terveyspalveluita, itse asiassa yhä enemmän kuntalaisten nopean ikäprofiilin muuttumisen vuoksi. Uuden rakennuksen kustannukset tulevat valtuuston käsittelyyn, ja samalla pitäisi muuttaa edellisen valtuuston vaillinaisilla tiedoilla tekemä rahoituspäätös kunnalle edullisemmaksi.

Kuten koulujen ja päiväkotien suhteen, myös hyvinvointikeskus, kirjasto ja muut uudistettavat palvelut tulee viestiä ulos kaikkia mahdollisia nykyaikaisia kanavia hyödyntäen. Pelkästään minä, joka aina kehun Kirkkonummen päiväkoteja ja kouluja – niitä puhtaita – tuttavilleni, jotka kärsivät Helsingin ja nykyään jo Espoonkin osin kaoottisista palveluista, olen saanut kuntaan useita uusia asukkaita. En malttaisi edes odottaa, millainen Suomen jo nyt parhaasta kirjastosta uudistuksen myötä tulee. Hakkaamme Helsingin Oodin mennen tullen. Tätä imagotyötä täytyy tehdä korkealla tasolla, ja siihen on syytä satsata.

Perussuomalainen valtuustoryhmä on myös sitä mieltä, että kunnassa tulisi edes ennakoivasti panostaa investointihankkeiden suunnitteluaikaisten kustannusarvioiden seurantaan, jotta budjettien jättiläismäiset ylitykset eivät nousisi joka kerta skandaalimaisesti esille. ”Länsimetrotauti” on katala, se vähentää meidän luottamushenkilöiden ja virkakunnan uskottavuutta ja on yksinkertaisesti väärin, kuntalaisten taloudellisen oikeusturvan kannalta. Budjetit jatkuvasti ylittäviin ihmisiin ei voi luottaa – varsinkaan, jos he pelaavat sinun rahoillasi!

Perussuomalainen valtuustoryhmä on nostanut esiin ikäihmisten digisyrjäytymiseen liittyvät haasteet. Mitä enemmän yhteiskuntamme ja myös Kirkkonummen palvelut ja toiminnot sähköistyvät, sitä oleellisempaa on integroida mukaan heidät, joille erilaiset ruudut, appsit ja systeemit eivät ole luonnollinen osa olemassaoloa. Tämä tukee yleisesti ikäihmisten elämäniloa, osallisuutta ja mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elämäänsä. Satsaus ei taloudellisesti ole suuri, mutta sen merkitys näille ihmisille on.

Perussuomalainen valtuustoryhmä suhtautuu nihkeästi kuntapolitiikkaan, jossa ryhmät kilpailevat sillä, kuka haluaa tunkea eniten rahaa mihinkin. Tonni sinne, pari tänne -ajattelu on kohtuutonta, järjetöntä ja populistista eikä tälle tielle ole loppua, jos sille lähdetään. Tämä pitäisi pitää mielessä erityisesti tilanteessa, jossa päälle vyöryvät suurinvestoinnit ovat välttämättömiä. Jokaiseen hilavitkuttimeen ei tarvita kuntaa sorkkimaan veronmaksajien rahalla. Päinvastoin – keskituloiset työssä käyvät ihmiset, joita kunnan tulee
houkutella, osaavat ja haluavat itsekin investoida tärkeisiin asioihin. Veroprosentin on syytä pysyä kilpailukykyisenä, tuli maakuntahallintoa tai ei.

Perussuomalainen valtuustoryhmä nosti aloitteessaan esiin tarpeen selvittää pienydinvoiman mahdollisuuksia Kirkkonummella. Aloite keräsi kannatusta yli puoluerajojen, kuten monissa muissakin kunnissa, esimerkiksi Helsingissä. Pienydinvoimassa yhdistyvät kaikki modernit ympäristöön ja energiantuotantoon liittyvät vaatimukset – se tukee korkean tason suomalaista teknologista osaamista, on kasvihuonepäästötöntä eikä siihen myöskään liity ydinvoimaan perinteisesti kuuluvia ongelmia.

Kannatamme lämpimästi, että Kirkkonummi tässäkin asiassa siirtyy eturintamaan ja suhtautuu rohkeasti ja ennakkoluulottomasti energiantuotannon tulevaisuuteen ja hiilineutraalin kunnan mahdollisuuksiin.

Kunnan kolmea asuinkeskustaa kehitetään merkittävästi. Perussuomalaisen ryhmän mielestä kunnan ydinkeskustaan satsaamisen tulee olla jatkossa prioriteettilistan kärjessä. Se on oleellinen tekijä kunnan yleisen vetovoimaisuuden, maksukykyisten asukkaiden sekä kattavampien taloudellisten palveluiden ja työllistävän yritystoiminnan kannalta. Meidän tulee kyetä hahmottamaan kuntaa kokonaisuudessaan, lennokkikorkeudesta.

Toinen, konkreettinen seikka asumiseen liittyen on, että perussuomalainen ryhmä haluaa, että kunnassa aletaan nopeutetussa aikataulussa selvittää asuntomessujen järjestämismahdollisuuksia vuosille 2026-2030. Tämä tarjoaisi upean mahdollisuuden kunnallemme profiloitua kaiken edellä mainitsemani ja lisäksi esimerkiksi puurakentamisen ja erilaisten ekoratkaisujen hyödyntäjänä ja lippulaivana.

Hyvät valtuutetut, virkamiehistö ja muut kuulijat, Suomen talous kasvaa, aurinko paistaa ja suomalaiset mansikat ovat etuajassa. Kaikesta positiivisuudestaan huolimatta perussuomalainen valtuustoryhmä haluaa silti muistuttaa, että tummat pilvet ovat yhä uhkaavampia. Valtion kestävyysvaje on krooninen eikä talouskasvu ehdi korjata edellisten vuosien katoa. Kirkkonummella menee suhteellisesti hyvin, mutta me emme saa tuudittautua siihen, että rahaa olisi liiaksi jaettavaksi.

Meidän tulee selviytyä nyt määrätyistä investoinneista, huolehtia kunnan rakennusten terveydestä ja heti kolmanneksi tärkeintä on houkutella kuntaan asukkaita, jotka osallistuvat hyvän kunnan edellytysten rahoittamiseen. Millään muulla keinolla me emme tulevaisuudessa loista, auringosta ja mansikoista huolimatta.

Kiitos!

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa