Maaliskuun valtuustoraportti!

Kunnanvaltuuston kokous 10.3.2014

Kirkkonummen kunnanvaltuuston vuoden 2014 järjestyksessään toinen kokous pidettiin 10.3.2014.

Perussuomalaisten valtuustoryhmä osallistui siihen täydellä kokoonpanollaan, eli paikalla olivat Pekka M. Sinisalo (valtuustoryhmän puheenjohtaja), Jaana Manninen (varapuheenjohtaja), Jaana Andersin, Heidi Kuittinen ja Ville Salmela. Valtuustoryhmä jätti kokouksessa kaksi valtuustoaloitetta.

Ennen kokousta Suomen Kuntaliiton lakimies Mervi Kuittinen piti esitelmän kunnallisen päätöksenteon laillisuusasioihin liittyen, ja kunnanjohtaja Tarmo Aarnio esitteli ns. EKKV-kuntaliitoksen sekä metropoliselvityksen edistymisiä. Aarnio toi tietoon että molemmat selvityshankkeet ovat edenneet aikataulun mukaisesti.

Pekka M. Sinisalo muistutti valtuutettuja siitä, mikä on valtuuston kanta liittyen metropolihallintoon kun puhumme kunnastamme –  ja se on itsenäinen Kirkkonummi. Hän myös kyseenalaisti valtiovallan vähättelevän asenteen kunnallista itsehallintoa kohtaan, ja arvioi ettei edustuksellinen demokratia välttämättä toteudu jos kunnallista kansanäänestystä ei huomioida liitoksista päätettäessä.

Kokouksen asiat

Itse kokouksen asialista oli lyhyt, ja pykälät hyväksyttiinkin päätösehdotusten mukaisesti. Yhdessä asiassa valtuutetut äityivät yllättävänkin pitkään keskusteluun, ja äänestivät kahdesti. Kyseessä oli pykälä 4, ”Talousarvion lisämääräraha-anomus kunnanhallituksen 19.12.2011 § 454 etuosto-oikeuden käyttämistä koskevan päätöksen tultua voimaan”.

Pykälässä oli kyse korkeimman hallinto-oikeuden (KH-O) päätös, jonka mukaan kunnan käyttämä etuosto-oikeus Veikkolassa sijaitsevissa maakaupoissa oli laillinen. Kunnanhallitus käytti etuosto-oikeutta 19.12.2011 pitämässään kokouksessa, ja tästä tehtiin valitus Helsingin hallinto-oikeuteen, joka päätöksessään 20.12.2012 päätti kumota kunnanhallituksen päätöksen. Kunta teki kuitenkin KH-O:hon valituksen, joka 31.1.2014 päätöksessään ratkaisi asian kunnan hyväksi.

Päätösehdotuksessa KH esitti valtuustolle talousarvion maa- ja vesialueiden määrärahoja 365.000 eurolla. Päätösehdotus meni läpi sellaisenaan, mutta pykälään tehtiin kaksi ponsi-ehdotusta. Ensimmäisen teki Matti Kaurila (kok.) ja toisen Pekka Jäppinen (uusdemarit). Ne olivat samankaltaisia ja niissä esitettiin pääosin sitä, että kyseisen alueen osalta tehtäisiin metsänhoito- ja virkistysreittisuunnitelmat. Ponsit herättivät kuitenkin vilkasta keskustelua puolesta ja vastaan.

Pekka M. Sinisalo kannatti Kaurilan ponsia. Hän myös muistutti että kysehän on suunnitelmien tekemisestä. Hän myös toppuutteli epäilijöitä jotka pelkäsivät alueesta tulevan vain ilmaista jatketta Nuuksion kansallispuistolle, vaikka alue on aivan Veikkolan seudun pohjoisella reunalla lähellä Nuuksiota. Pilke silmäkulmassa Sinisalo myös sanoi, että jos olisi tonttia etsimässä niiltä seuduin, niin ei lähellä oleva virkistysalue ainakaan haitaksi olisi.

Tässä vaihessa kokous alkoi mennä hieman sekavaksi, teknisten ongelmien ja epäselvän kokouksen kulun takia. Ensin äänestettiin ponsi vs. ponsi, jonka voitti Kaurilan tekemä. Sitten äänestettiin meneekö päätösehdotus sellaisenaan läpi, vaiko ponsilla vahvistettuna. Äänin 24-27 päätösehdotus hyväksyttiin Kaurilan tekemän ponsin kera.

Valtuustoaloitteet

Kirkkonummen Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti kokouksen päätteeksi kaksi valtuustoaloitetta. Tässä tärkeimmät kohdat molemmista:

Ikäihmisten lautakunta

Kirkkonummen perussuomalaisten valtuustoryhmä ehdottaa, että valtuusto päättää hyväksyä valtuustoaloitteen ikäihmisten lautakunnan perustamisesta. Perustelut: Väestön ikääntyessä ja huoltosuhteen kääntyessä Kirkkonummellakin laskuun, tarvitaan entistä enemmän päätöksenteossa osata ottaa huomioon ikääntyvän väestön tarpeet ja sitä säätelevä lainsäädäntö.

Tämä aloite sai Perussuomalaisten viiden valtuutetun lisäksi vain kolmelta valtuutetulta kannatusallekirjoitukset.

Kunnanvaltuuston kokouksien videotaltiointi ja lähettäminen internetissä

Kirkkonummen Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää, että selvitetään mahdollisuus taltioida ja lähettää suorana internetissä Kirkkonummen kunnanvaltuuston kokoukset. Perustelut: Kokousten taltiointi ja lähettäminen internetissä lisäisi päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja mahdollistaisi kaikille kuntalaisille tilaisuuden seurata kunnallista päätöksentekoa.

Tämä aloite sai Perussuomalaisten viiden valtuutetun lisäksi kahdeksalta valtuutetulta kannatusallekirjoitukset.

Yhteenveto kokouksesta

Loppuun voisi todeta, että Kirkkonummen valtuuston kokoukset ovat edelleenkin hieman sirkusmaisia. On kaikenlaista säätämistä, yksinkertaistenkin kokousteknisten asioiden osalta epäselvyyksiä ja päälle vielä laitteistoihin liittyvät tekniset ongelmat. Lyhytkin esityslista saattaa merkitä yllättävän pitkää kokousta. Perussuomalaisten jättämät valtuustoaloitteet eivät ikävä kyllä paljoa herättäneet innostusta muissa ryhmissä, joten jääkin nähtäväksi niiden käsittely aikanaan.

Seuraavaa kokousta odotellessa!

Vesa-Pekka Sainio, valtuustoryhmän sihteeri

 

Kirjoitettu 11.3.2014

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa