Perussuomalaiset julkasi kuntavaaliehdokkaita

Kirkkonummen perus­suo­ma­laiset on nimennyt kokouksessaan 2.6. ensimmäiset 16 kunta­vaa­lieh­do­kastaan vaaleihin 2021:

Kirpeän valovoimaisin ja tunnetuin ehdokas on luonnollisesti kansanedustaja Riikka Purra, mutta ryhmä kokonai­suu­dessaan edustaa varsin laaja-alaista kokemusta ja osaamista sekä kunnal­lis­po­li­tii­kasta että työelämästä.

Aleksander Polkko, Kirpeiden puheenjohtaja toteaa: “ Kuntavaalien ehdoka­sa­se­tanta on sujunut koronasta huolimatta varsin vauhdikkaasti. Rajoitusten poistuessa odotamme ehdokasjoukon karttuvan

ripeästi”. “ Käytännössä kiinnos­tuk­sensa ehdokkaaksi voi ilmaista etänä, mutta varsinaiset haastattelut ja sopimukset tehdään pääsään­töi­sesti perinteisesti kokoustamalla.” “Tavoitteemme on kasvattaa Perus­suo­ma­laisten 2021 vaalien ehdokasmäärä kaksin­ker­tai­seksi viime vaaleihin verrattuna. Tosin 50% parannuskin katsotaan vielä onnistumiseksi”.

Jukka Ylikoski, Kirpeiden 1. Vpj: “ Kuntavaalit tulevat todelliseen tarpeeseen. Kirkkonummen talous on kuralla. Tämä on seurausta kunnassa harjoitetusta höttö­po­li­tii­kasta, holtittomasta rahanjaosta ja kunnan kantokykyyn nähden ylimi­toi­te­tusta inves­toin­ti­po­li­tii­kasta. Lainojen korot ovat onneksi vielä alhaalla, mutta niiden nousu asettaisi Kirkkonummen talouden vielä nykyistäkin kiperämpään tilanteeseen. Perus­suo­ma­laiset ehdokkaat ovat Kirkkonummella valmiita kantamaan vastuuta ja toteuttamaan tiukkaa, mutta oikeu­den­mu­kaista kunta­po­li­tiikkaa. Valitettavasti rahaa ei voi kovin kauaa jakaa enempää, kuin minkä tulopuoli mahdollistaa. Tavoite on toimia Kirkkonummen elinvoiman kasvat­ta­mi­seksi siten, että lapsillemmekin jää hyvä kunta elää ja työskennellä, kerrotaan perus­suo­ma­lai­sista.

Perus­suo­ma­laisten ehdokkaat:

Piia Aallonharja, Kunnan­hal­li­tuksen Jäsen, IT-asiantuntija

Heinz Bäckström, Tuotan­to­työn­tekijä

Kristian Ekegren, Junamekaanikko

Mikko Elfving, Eläkeläinen

Anneli Granström, Tieto­lii­ken­ne­tek­nikko

Sanna Hartikainen, Raiti­o­vau­nun­kul­jettaja

Jarkko Kaari, Eläkeläinen, Perämies

Heidi Kärblane, Vuorovastaava/kokki

Aleksander Polkko, Myynti­pääl­likkö, Kirpeät Pj.

Riikka Purra, Kansanedustaja, Perus­suo­ma­laisten 1. Vpj, Hallin­to­va­li­o­kunnan Pj.

Ville Salminen, Työpäällikkö

Cristian Sjöroos, Teollinen muotoilija

Mitra Sjöroos, Sairaanhoitaja AMK, Diabe­tes­hoitaja.

Kirsti Suikkari, Luokanopettaja

Santtu Vainionpää, Sähkö- ja automaa­ti­oa­sentaja

Jukka Ylikoski, Toimi­tus­johtaja

Kirjoitettu 17.6.2020

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa