Syyskuun valtuustoraportti!

Kirkkonummen kunnanvaltuuston kokous, 1.9.2014

Yleiskuvaus

Valtuuston kokoukseen osallistui perussuomalaisten valtuustoryhmästä valtuutetut Pekka M. Sinisalo, Jaana Andersin, Ville Salmela, Heidi Kuittinen ja varavaltuutettu Antti-Jussi Manninen. Kokouksen loppumetreillä jossa käsiteltiin valtuutettu Jaana Mannisen eroilmoitus, A-J Mannisesta tuli varsinainen valtuutettu ja sen myötä 5. varavaltuutetuksi nousi Jani Kivelä.

Hallitusneuvos Päivi Salo esitteli kokouksen aluksi uusimman sote-lakiehdotuksen, josta on pyydetty kuntien lausunnot. Esittelyn lopussa valtuutetut esittivät kysymyksiään. Pekka M. Sinisalo tiedusteli, miten suunnitteilla oleva metropolialue ja sote-uudistus liittyvät toisiinsa.

Vastauksena Salo arvioi, että (lainaus) ”Koska niitä on linjattu eriaikaisesti, ne eivät tällä hetkellä liity toisiinsa suoranaisesti. Metropolihallinnolle on linjattu omat asiansa kuten erilliset vaalit, joka tulee varmasti vaikuttamaan perustuslakiarvioon, sillä silloin herää kysymys toteutuuko sote-alueessa demokratia isojen kuntayhtymien kohdalla. Metropolihallinto ja sote eivät liity tehtäviensä kautta suoraan toisiinsa.”

Muita havaintoja

Kokous sujui tuttuun tapaan. Puheenvuoroja käytettiin ahkerasti, myös sellaisia joissa ei ollut sisältöä ja jotka venyivät kohtuuttoman pitkiksi aikarajoituksista huolimatta. Valtuutettu Dennis Strandellilta (rkp) kuultiin kokouksen asiattomin puheenvuoro, valtuustosaliin sopimaton ryssittely, pykälässä jossa keskusteltiin mm. Långvikin alueen kaavoittamisesta. Hauskana yksityiskohtana voisi mainita sen, että useassa kohdassa valtuutetut intoutuivat leikkimielisesti vertaamaan kirkkonummelaista päätöksentekoa Pohjois-Korean meininkiin.

Poimintoja käsitellyistä asioista

Pykälä 5, Kaavoitusohjelman hyväksyminen vuosille 2015-2019

A-J Manninen teki ponsiehdotuksen seuraavasti: Sivulla 2) Långvik, Tanskarla. Hankkeen yhteydessä neuvotellaan maankäyttösopimus, jossa sovitaan hankkeen rahoitusosuus kevyenliikenteen väylän, Jorvas-Långvik toteutuksessa.

-> Ponsi meni läpi yksimielisesti.

Perustelut:  Tie Långvikin ja Tanskarlan kohdalla on enimmikseen kevyen liikenteen käytössä. On hurjaa seurailla päivittäin, kun jalankulkjiat väistelevät autoja ojiin. Tanskarlasta Löngvikin kyläkeskukselle tulee noin pari kilometriä matkaa, jos sitäkään. Mutta kevyen liikenteen väylän reitin tulee kulkea 51:en kohdalta kyläkeskukseen saakka, jolloin se turvaa kulkemisen ja ulkoilun. Synergia tulee löytyä alueelle rakentajan ja kunnan välillä.

Pekka M. Sinisalo arvosteli Långvik Capitalin tapaa lähestyä valtuutettuja. Hänen mielestään alueen kaavoittamiseen liittyy painostuksen tunnetta, vaikka onkin sinällään hyvä että hanketta suunnitellaan. Hän ei vastusta ”Teemun hallia”, mutta tapaa jolla sitä on tuotu esille poliittiselle päätöksenteolle. Kevyen liikenteen väylä on Sinisalon mielestä tärkeä, Långvik Capitalia ei voida kuitenkaan sitouttaa sen koko rakentamiseen, vaan pitää saada muodostettua kunnan kanssa yhteisymmärrys mihin asti väylä tulisi.

Sinisalo myös kannatti Hauklammen asemakaavaa, sillä alueelle pitää hänen mukaansa saada rakentaa, paikkaan jossa ihmiset ovat omistaneet maata jo vuosikymmeniä. Manninen komppasi Sinisaloa, tuoden esille myös sen että alueella 50 vuotta kiinteistöä omistaneelle taholle tulisi antaa mahdollisuus rakentaa jotain sellaista joka kehittää koko aluetta.

Pykälä 8, Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2014-2017 tavoitteiden hyväksyminen.

Sinisalo kommentoi pitkää keskustelua. ”Voidaan vaikka puhua loppuilta, mutta se ei poista sitä tosiseikkaa, että kunnasta puuttuu tekeviä käsiä nuorten parista. Nuorten pahoinvointi kasvaa koko ajan tässä taloustilanteessa. Kysyisinkin perusturvajohtajalta, mikä on tällä hetkellä nuorten palveluiden tilanne Kirkkonummella ja onko kunnalla riittävästi ihmisiä vastaanottamaan avun tarvitsevia? Minä löydän kunnan sivuilta vain tietoa erilaisista nettipalveluista ja nettiosoitteista, joihin turvautua.”

Perusturvajohtaja Liisa Ståhle vastasi: ”Siellä (hyvinvointiasemalla) on ollut alunperin kolme työntekijää, tällä hetkellä kaksi. Psykologi ja erikoissairaanhoitaja. Sosiaaliohjaaja joka oli aikaisemmin on siirretty mielenterveyskuntoutuijien hoidon arviointiin. Hyvinvointiasema on ollut muutaman vuoden käynnissä ja palvelun kysyntä on asettunut sille tasolle että kaksi työntekijää pystyy hoitamaan asiat.”

Pykälä 16, Eron myöntäminen luottamustehtävistä ja uusien jäsenien valinta (JA).

Valitettavasti vieläkään Jaana Andersinin eroasioita osasta hänen luottamustehtävistään ei voitu käsitellä loppuun saakka, vaan asia palautettiin kunnanhallitukselle. Taustalla on kunnan taholta epäonnistunut asian valmistelu.

Pykälä 18, Eron myöntäminen luottamustehtävistä ja uuden jäsenen valitseminen (TP).

Teijo Petäjäjärven kunnasta poismuuttamisen myötä uudeksi nuorisolautakunnan jäseneksi valittiin Vesa-Pekka Sainio. Hänen ollessa aiemmin varajäsen, uudeksi varajäseneksi valittiin Jani Kivelä.

Pykälä 19, Eron myöntäminen luottamustehtävistä ja uuden jäsenen valitseminen (JM).

Jaana Mannisen muutettua pois Kirkkonummelta, valittiin yllämainitut uusi valtuutettu ja varavaltuutettu. Lisäksi ruotsinkielisen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan (SFUN) jäseneksi valittiin Heidi Kuittinen. Konsernijaoston jäsenyyden paikan nimeää myöhemmin kunnanhallitus. Sydkustens landskapsförbundin kunnanhallituksen edustajan paikan vuosina 2013-2014 määrittelee myöhemmin konsernijaosto. Perusturvajaoston paikan valitsee myöhemmin perusturvalautakunta.

 

Vesa-Pekka Sainio, valtuustoryhmän sihteeri

Kirjoitettu 2.9.2014

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa