Valtuustoaloite: Ikäihmisten asumiseen itsepalvelutalot

Kirkkonummen Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite, luovutettu valtuustolle 14.4.2014:                                                                     

IKÄIHMISTEN ASUMISEEN ITSEPALVELUTALOT

Kirkkonummen kunnanvaltuusto on hyväksynyt Ikäihmisten palveluiden strategian vuosille 2012-2025 (Kv15/3.10.2011 § 88). Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/28.12.2012), ns. Vanhuspalvelulaki on tullut asteittain voimaan ja kokonaisuudessaan 1.1.2015 alkaen. Vanhuspalvelulaki edellyttää mm. vanhusten mahdollisimman pitkään kotona asumista, jota tuettaisiin kotiin tuoduilla palveluilla. Ikäihmisten määrän kasvaessa  tarvitaan myös muita keinoja kuin kotipalvelujen tarjontaa.

Em. Ikäihmisten palveluiden strategian selvitysten mukaan Kirkkonummella ei ole riittävästi varauduttu ikäihmisten (ikäryhmä 65-) määrän kasvuun lähivuosista alkaen. Kirkkonummi on jaettu palvelujen tuottamisessa kolmeen alueeseen (Keskusta, Itäinen ja Pohjoinen). Väestöennusteen mukaan ikäihmisten määrää kasvaa voimakkaimmin  Keskustassa ja Itäisellä alueella. Samalla palvelut ovat jääneet laitospainotteisiksi vaikka STM:n suositus on ollut jo pitkään tehostettu palveluasuminen ja kotihoidon tukeminen. Parasta ikäihmiselle on asuminen mahdollisimman pitkään omassa kodissa tai sitä vastaavissa olosuhteissa.

Monissa kunnissa on jo havahduttu ikääntymisestä johtuvaan uudenlaiseen asuntojen tarpeeseen. Myös Kirkkonummella pitäisi lähteä rakentamaan senioreille tarkoitettuja yhteisöllisiä asuntoja, jotka eivät ole palvelutaloja eivätkä vanhainkoteja vaan itsepalvelutaloja, joissa jokaisella on oma kotinsa. Näitä on jo mm. Helsingissä ja kokemukset ovat kannustavia.

Itsepalvelutalossa on jokaisen yksityisen asunnon lisäksi mahdollisuus sosiaalisuuteen tuttujen ihmisten keskuudessa, joilta voi saada tarvittaessa apua arjen ongelmiin. Lisäksi talossa voi olla yhteiskeittiö, ruokailu- ja monitoimitila palveluineen, saunat, pesula kuivaustiloineen, ym.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) rahoittaa ikäihmisten itsepalvelutalojen rakentamista. Rahoitusmuotona voisi olla pitkäaikainen (jopa 45 vuotta) korkotukilaina asumisoikeustalon rakentamiseen. Kirkkonummella lainan hakijana ja saajana voisi olla kunnan ja Palvelukeskussäätiön muodostama asuntoyhteisö, jonka käyttöön kunta osoittaisi Keskustan  alueelta yhdelle tai useammalle itsepalvelutalolle sopivan tontin. Asuntoyhteisön osakkaana voisi olla myös Kirkkonummen suomenkielinen seurakunta.

Edellä sanotun perusteella esitämme Kirkkonummen kunnanvaltuustolle, että se velvoittaisi Kunnanhallituksen valmistelemaan esityksen ikäihmisten itsepalvelutalojen rakentamisesta. Kunnanhallitus voi koota ja nimetä tehtävää varten toimikunnan. Sekä edellyttää, että valtuusto hyväksyy mahdollisesti muodostettavan asuntoyhteisön yhtiöjärjestyksen sekä rakennus- ja rahoitussuunnitelman.

Valtuutetut:

Pekka M. Sinisalo    Ville Salmela    Jaana Manninen    Heidi Kuittinen   Antti-Jussi Manninen  sekä

allekirjoittanut kokouksessa 14.4.2014 yhdeksän (9) muuta valtuutettua.

Kirjoitettu 15.4.2014

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa