Valtuustoaloite kielikokeiluista

Perussuomalaisten Kirkkonummen valtuustoryhmän valtuustoaloite 14.12.2015

Alueellinen kokeilu kielivalikoiman laajentamiseksi ilman velvoittavaa toisen kansalliskielen opiskelua

Kirkkonummi on kaksikielinen kunta, jossa monet kokevat pitkät kulttuurihistorialliset juuret omaavan ruotsin kielen olevan voimavara ja rikkaus. Työelämän vaatimukset ja lisääntyvät kansainväliset yhteydet puhuvat kuitenkin kielitaidon monipuolistamisen puolesta.

Oppilaiden kieliosaamisen yhdistelmiä tulisi monipuolistaa elinkeinoelämän ja muuttuvan maailman tarpeiden vuoksi. Nyt peruskoulu antaa kahta vierasta kieltä opiskeleville eväät vain englanti-ruotsi –yhdistelmälle. Kieliopinnoissa tulisi kunnioittaa yksilöiden ja perheiden tarpeita, edellytyksiä ja tahtoa.

Hyödyttömäksi koetut kieliopinnot ovat opiskelevien, opettajien ja veronmaksajien resurssien tuhlausta. Monen kohdalla kolmen itselle vieraan kielen opinnot on epärealistinen ylivaatimus. Joidenkin oppilaiden kohdalla yksi vieras kieli riittää, missä tapauksessa oppilasta pitäisi tukea englannin lisätunneilla.

Eduskunta hyväksyi tänä keväällä 2015 Pauli Kiurun (kok.) ponnen, jolla ”eduskunta kehottaa valtioneuvostoa selvittämään lainsäädännölliset edellytykset alueellisiin kokeiluihin kielivalikoiman laajentamiseksi ilman velvoittavaa toisen kansalliskielen opiskelua”.

Sipilän-Soinin-Stubbin hallituksen ohjelmassa todetaan seuraavaa: ”Lisätään ja monipuolistetaan kieltenopiskelua. Käynnistetään alueellinen kokeilu siitä, että aloitetaan vieraan kielen opiskelu jo ensimmäisellä luokalla ja mahdollistetaan alueellinen kokeilu kielivalikoiman laajentamisesta eduskunnan hyväksymän ponnen mukaisesti.

Nopeasti kansainvälistyvänä ja kehittyvänä kuntana Kirkkonummella olisi poikkeuksellisen hyvät edellytykset kokeiluun, jossa ruotsin voisi – oppilaan ja kodin tahdon mukaisesti – vaihtaa toiseen vieraaseen kieleen kuten saksaan, ranskaan, kiinaan, venäjään tai vaikkapa arabiaan.

On syytä havaita, että kokeilussa olisi oleellista jättää oppilaiden ja kotien tekemät kielivalinnat yksityisasiaksi. Niillä, jotka valitsevat toiseksi vieraaksi kieleksi jonkin muun kuin ruotsin, tulisi olla halutessaan mahdollisuus opiskella ruotsia viimeistään lukiovaiheessa.

Perustuslaki velvoittaa julkista valtaa huolehtimaan suomenkielisen ja ruotsikielisen väestön sivistyksellisistä sekä yhteiskunnallisista tarpeista samojen perusteiden mukaan. Ruotsin osaaminen ei ole enää nykyaikana yleissivistyksen ehto. Hyvällä tahdolla sekä teknologian keinot käyttäen, ruotsinkielisistä viranomais- ym palveluista voidaan huolehtia ilman jokaiselle ikäluokalle pakollista ruotsia.

Edellä todetun perusteella esitämme kunnanvaltuustolle, että Kirkkonummen kunta

  1. ryhtyy valmistelemaan mahdollisimman nopeasti alueellista kielikokeilua kielivalikoiman laajentamiseksi ilman velvoittavaa toisen kansalliskielen opiskelua sekä tekee tätä koskevan esityksen ja lupahakemuksen opetus- ja kulttuuriministeriölle, sekä
  1. että kokeilun suunnittelua, lupahakemusta ja kokeilun toimeenpanoa varten tehdään virkamiestyönä ensi tilassa selvitykset

    a) mahdollisuuksista saada valtiolta (OKM:ltä) tukea kokeilun kustannusten kattamiseksi, sekä

    b) vanhempien käsityksistä (preferensseistä) siitä, mitä itselle vierasta kieltä heidän lapsensa opiskelisi siinä tapauksessa, että toisen kotimaisen opiskelun velvoittavuudesta voidaan heidän kohdallaan luopua. Tämän selvityksen tekemisessä tulisi hyödyntää mm. Helmi-järjestelmää.

Kirjoitettu 14.12.2015

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa