Valtuustoryhmän puhe, 29.11.2014

Perussuomalaisten Kirkkonummen valtuustoryhmän puhe, valtuuston kokouksessa 29.11.2014 (videotallenne löytyy tämän linkin takaa).

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, viranhaltijat ja kuntalaiset.

Me perussuomalaiset olemme vahvistaneet asemaamme Kirkkonummen kehittäjinä. Kannatuksemme on kasvussa ja samalla vastuumme kunnan tulevaisuudesta. Meitä harmittaa rappio, johon kuntamme talous on tällä vaalikaudella ajautunut. Tämä on johdonmukainen seuraus valtakunnan politiikalle, jota tuhoon tuomitulla linjalla on ajettu. Oli ”ihanaa”, kun maata voitiin ajaa mielikuvilla. Valtakunnan tasolla vastuunkantajat voivat paeta EU:n suojiin. Täällä me kaikki kärvistelemme ja selviydymme yhdessä.

Me perussuomalaiset olimme valmistautuneet hyvin tämän syksyn budjettineuvotteluihin. Pohdimme yhdessä meille tärkeät tavoitteet Kirkkonummen ja kuntalaisten kannalta. Neuvottelut olivat alkuun turhauttavat, koska monissa muissa poliittisissa ryhmissä ei arviomme mukaan oltu valmistauduttu neuvotteluihin riittävästi. Lisäksi talousarviotoimikunnan koko ja ryhmäkohtaiset neuvottelijoiden määrät ryhmien kokoon suhteutettuna olivat mielestämme kyseenalaisia. Neuvottelijoita oli yksinkertaisesti liikaa. Koko prosessia on syytä uudistaa tulevia talousarvioneuvotteluja ajatellen.

Pakko sanoa, että kokoomuksen osalta ryhmää ei alkuun tuntunut johtavan kukaan? Alkukankeuden jälkeen iso kiitos Erkki Majaselle ja Matti Kaurilalle ponnisteluista yhteisten kantojen löytämiseksi. Lopulta puheenjohtaja Raija Vahasalo totesi neuvottelujen päättyneen yhteisymmärrykseen. Tämä sopi myös perussuomalaisten ryhmälle.

Me perussuomalaiset olemme tyytyväisiä neuvottelujen lopputulokseen. Tulimme muita vastaan meille vähemmän tärkeissä asioissa. Tätähän politiikka on. Saimme hyväksynnän meille tärkeissä suurissa asioissa. Olisimme halunneet nostaa kunnan veroäyriä 0,25 prosentilla yhteensä 19,75 prosenttiin, mutta hävisimme esityksemme kunnanhallituksessa ja valtuustossa.

Tällä korotuksella olisimme korvanneet meille tärkeästä kotihoidon kuntalisästä aiheutuvia kustannuksia ja pienentäneet kuntalain vastaista alibudjetointia. Olisimme pienellä panostuksella saaneet kunnan talousarvion tasapainoon, emmekä olisi tällä toimenpiteellä liiaksi heikentäneet kuntalaisten ostokykyä. Meidän olisi pitänyt nostolla varautua myös lähivuosina uhkaaviin palvelujen leikkauksiin, kun valtionosuudet pienentyvät, yhtä kaikki, näillä mennään.

Meille tärkeä ”pieni asia” oli saada uusi neuvontainsinöörin virka. Kunnan maine on rapautunut rakennuslupien myöntämisessä ja hankkeiden valmistelussa. Kuntaamme pidetään jäykkänä ja yli byrokraattisena. Rakennusvalvonnan väitetään vaikeuttavan asioita, ettei tänne ainakaan yhtään yritystä uskaltaisi hankkiutua ja samaa kertovat monet omakotitaloa suunnittelevat. Nyt pitkien puheiden jälkeen saamme ainakin pariksi vuodeksi uuden neuvontainsinöörin.

Kirkkonummen keskustan hiljentyminen ja samalla palvelujen karkaaminen kauppakeskuksiin huolettaa meitä. Siksi yksi tärkeimmistä investointitavoitteista on kirjaston laajentaminen vaatimuksia vastaavaksi ja seuraavien vuosikymmenten käyttöön. Kiitos kunnanjohtajalle, joka esitti asiaa budjettiesityksessä. Me kannatamme keskusta-alueen piristämistä kaikin keinoin ja varsinkin nyt, kun valtiokin ennakoi tukevansa kirjastohanketta 1,7 miljoonalla eurolla. Kirjaston laajentaminen ja muidenkin palvelujen saanti perinteiseen keskustaan on myös kunnan imagokysymys.

Valtakunnan politiikka aiheuttaa Metropoli ja Sote –hankkeiden vuoksi Kirkkonummen päättäjille erityisen ongelman. Meidän pitäisi rakentaa uusi terveyskeskus, joka maksaa kymmeniä miljoonia euroja. Kenelle me rakennamme sen ja kuka sen käytöstä lopulta päättää, me vai metropoli? Hallituksen kaikkien ”hallintohimmeli” -hankkeiden toteuduttua Kirkkonummi on osa pääkaupunkiseudun metropolia, jossa muut päättävät puolestamme. Metropolihallinto tuottaa ja Sote –organisaatio järjestää palvelut ja lähettää meille laskun. Ehkä saamme jatkossakin päättää itse sivistystoimesta: päivähoito, perusopetus ja kirjasto. Molemmat lukiommekin ovat pienuutensa vuoksi loppupeleissä vaakalaudalla.

Edellisen perusteella me perussuomalaiset panostaisimme sivistykseen ja kasvatukseen, joka meillä jatkossakin on omassa hallinnassa sekä senioreiden toiminnan tukemiseen palvelukeskuksessa. Kannatamme keskustan uutta kouluhanketta Vesitornin mäkeen ja kirjaston laajennusta peruskorjauksineen sekä kaikesta huolimatta uuden terveyskeskuksen rakentamista. Tulevaisuuden haaveena meillä on Porkkalan kansallispuisto, joka ei toteutuessaan puolustusvoimien mukaan haittaa heidän toimintaansa. Luonnonpuisto voisi oikein toteutettuna tukea kirkkonummelaista yrittäjyyttä, eikä se myöskään ole alueen tulevan kasvun esteenä.

Lopuksi tahdon ryhmäni puolesta esittää kiitokseni kuluneesta vuodesta kaikille päättäjille, virkamiehille ja kuntalaisille. Hyvää joulun aikaa.

Pekka M. Sinisalo (PS)

Perussuomalaisten valtuustoryhmän pj

 

Kirjoitettu 29.11.2014

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa