VALTUUSTOALOITE: Rakennuttajaorganisaation perustaminen Kirkkonummen kunnalle

TAUSTAT
Kirkkonummen kunnan rakennushankkeet menevät pieleen kerta toisensa jälkeen.
Ongelma tosin on maanlaajuinen, ja koskee Suomen jokaista kuntaa.
Julkinen rakentaminen on pääsääntöisesti taitamatonta, sekä holtitonta kuntalaisten
verorahojen käyttöä.
Kunnalla ei ole riittävästi omaa osaamista rakennuttamisesta, eikä vuokraus/
leasingsopimusten laadinnassa vaan osaaminen nojautuu pääosin yksityisiltä
konsulttiyhtiöiltä ostettavaan asiantuntijapalveluun. Kilpailutusten tuloksena konsulteiksi
kuitenkin valikoituvat yleensä halvimman tarjouksen antaneet toimijat, ja halpa hinta
korreloi suoraan saadun palvelun laatuun. Ostettavan konsultoinnin kustannus on
vuositasolla mittava, mutta tulokset ovat kuitenkin viime vuosien projektien perusteella
surkeita. Tähän ei ole näkyvissä muutoksia.
Pitää myös huomioida se tosiasia, että konsultin prioriteetti on tehdä mahdollisimman
kannattavaa liiketoimintaa omalle yritykselleen, ei suinkaan puolustaa kunnan
veronmaksajan etua.
On tunnettu trendi, että rakennusliikkeet Suomessa ja ulkomailla ovat viime vuosien aikana
alkaneet ulkoistamisen ja ketjuttamisen suosimisesta, siirtymään oman osaamispääoman
hankintaan ja omistamiseen. Tämänlaista ajattelua voitaisiin, ja pitäisikin tässä
taloustilanteessa hyödyntää Kirkkonummen kunnan toiminnassa.
RATKAISU
Ehdotan ensisijaisesti, että Kirkkonummen kunta tutkii mahdollisuudet ja keinot kunnan
omistaman osakeyhtiön perustamiselle, jonka tarkoituksena on hankkia ja omistaa kunnan
rakentamiseen ja rakennusinvestointeihin liittyvä osaamispääoma.
Yhtiön pääasiallisena tehtävänä olisi hoitaa Kirkkonummen kunnan rakennushankkeet
kokonaisvaltaisesti, aina hankkeiden suunnittelusta sopimustekniikkaan, työ- ja
takuuaikaiseen valvontaan sekä kunnan rakennusten kunnossa- ja ylläpitoon.
Ehdotan toissijaisesti, että Kirkkonummi tutkii mahdollisuudet yllä kuvatunlaisen
osakeyhtiön perustamiseen siten, että osakkaina olisivat myös Kirkkonummen naapuri- ja/
tai yhteistyökunnat.
PERUSTELUT
Koko kunnallisen rakennustoiminnan ja valvonnan suurin ongelma on raha. Jotta halutun
tasoista osaamista voidaan perustettavaan osakeyhtiöön rekrytoida, joudutaan
kilpailemaan maamme suurien ja tunnettujen rakennus- ja konsulttiyritysten kanssa. On
aivan selvää, että yhtiöön rekrytoitaville rakennusalan huippuammattilaisille tulee tarjota
kilpailukykyinen palkkaus sekä työehdot. Tämä estää asian hoitamisen kunnallisten
virkojen perustamisen kautta, ja on siksi mahdollista vain erillisen yhtiön kautta.
Rakennuslehden mukaan rakennusteollisuudessa keskiarvopalkka alan insinöörillä on
peräti 5140 euroa kuukaudessa ja talonrakennustekniikassa 4836 euroa kuukaudessa.
Rakennusalan suunnittelutehtävissä toimivan insinöörin keskipalkka on 3807 euroa
kuukaudessa ja työnjohtotehtävissä toimivan insinöörin keskipalkka on 3875 euroa
kuukaudessa. *(1
3 / 4 Valtuustoaloite : Rakennuttajaorganisaation
perustaminen Kirkkonummen kunnalle.
Aloitteen laadintahetkellä, Toimitilapalvelujen talousarviossa suunnitteluvaiheessa olevien
hankkeiden kustannukset vuodelle 2022 ovat seuraavat:
Yhteiskampus 1.000.000,00€
Nissnikun koulu 350.000,00€
Yht 1.350.000,00€
Yllä ei ole huomioitu arvioita kustannuksista Kantvikin koulun osalta eikä tarveselvitysten kustannuksia
Papinmäen koulun peruskorjauksen ja väestönsuojan peruskorjauksen osalta.
Gesterbyn kustannukset sisältyvät tulevaan leasing sopimukseen, ei ole otettu huomioon mutta ne
jokatapauksessa maksavat kunnalle.
Aloitteen laadintahetkellä, Toimitilapalvelujen korjausohjelmaluonnoksessa kustannusarviot
vuodelle 2022 ovat seuraavat:
Nissnikun PK 35.000,00€
Koskentorin PK 25.000,00€
Bobäck 200.000,00€
Heikkilän koulu 35.000,00€
Mariefred 25.000,00€
Veikkolan sivukirjasto 50.000,00€
Yht 370.000,00€
Periaattena voidaan pitää että yhden koulun suunnittelu maksaa 1.000.000,00€.
Kunta on hankkimassa uusia rakennuksia elinkaariajatteluun perustuvilla
sopimusmalleilla.eli leasing sopimuksilla. Kymmeniä vuosia kestävien leasing sopimusten
lopulliset ja todelliset kustannukset ovat toistaiseksi epäselvät ja sisältävät huomattavia
riskejä, sekä ovat kalliita. Tämä ei poista sitä, että kunta maksaa ylihintaa
rakennuttamisesta ja rakentamista.
Kunta on myös tulevaisuudessa rekrytoimassa rakennus- ja talotekniikka-alan insinöörejä
ja asiantuntijoita. Tiedostettua on, että toimitilapalvelu kärsii resurssi ja henkilöstöpulasta.
HYÖDYT
Perustettava yritys tulee toimimaan kannattavasti, koska sen asiakaskunnan muodostaa
sen omistaja, ja tulevan omistajan rakentamis- ja saneeraustoiminta ei näillä näkymin tule
koskaan päättymään. Yhtiön toiminnan läpinäkyvyys varmistetaan sillä että yhtiön hallitus
muodostuu luottamushenkilöistä ja kunnan virkamiehistä.
Suurin hyöty tullaan saavuttamaan tulevaisuudessa investointien kustannusylitysten
ja sopimuksiin liittyvien virheiden välttämisenä.
Rakennuttamisesta jäävät pois nykyisen järjestelyn epäkohdat:
1) Työn heikko laatu
2) Työn kallis hinta
3) Ulkoistetun toiminnon johtaminen palaa omiin käsiin ja veronmaksajan etu tulee
ykkösprioriteetiksi.
Muita merkittäviä hyötyjä:
1) Hankkeiden aikataulujen paremman pitävyyden saavuttaminen.
2) Säästöt jotka saavutetaan asiantuntijapalveluiden pienentymisenä.
4 / 4 Valtuustoaloite : Rakennuttajaorganisaation
perustaminen Kirkkonummen kunnalle.
3) Elinkaarikustannukset on paremmin ennustettavissa.
4) Ajattelumalli on monistettavissa.
Voimme varmasti yksimielisesti todeta, että aloitteen mukaisella toiminnalla tulisi olemaan
huomattava positiviinen vaikutus kunnan talouteen. Yhden koulun suunnittelukustannuksilla
voidaan palkata vuodeksi 8-10 insinööriä vuodeksi.
Kunnan arvoihin kuuluu rohkeus, joka tarkoittaa ennakkoluulottomuutta kokeilla uusia
asioita. Tämän arvon mukaisesti, oletan että olemme riittävän rohkeita selvittämään
edellytykset tämän aloitteen täytäntööpanolle.
Kunnioittaen
10.10.2021
Martin Honkanen
Kunnanvaltuutettu / Kirkkonummen Perussuomalaiset.
*1) https://www.rakennuslehti.fi/2019/06/katso-miten-rakennusinsinoorin-palkka-parjaa-vertailussa-muiden-insinoorienkanssa/

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa